forex trading logo

Over A & C ( Attitude & Cognitive)

 

A & C is opgericht in 1997 met als doel duurzame gedragsverandering bij het individu te weeg te brengen d.m.v. cognitieve bejegening. 

Het opsporen en wegwerken van cognitieve deficienties en het versterken van de denkfuncties die nodig zijn om optimaal te kunnen functioneren in leer- en werksituaties, nemen hierbij een belangrijke plaats in.

Het bewust stimuleren van het hebben van een bedachtzame houding in leer - en werkprocessen.

A & C gaat ervan uit dat het gemeenschappelijk belang uitstijgt boven het individueel belang.

A & C besteedt ook ruime aandacht aan het sociaal - emotioneel functioneren  van  individuen  door middel van reflectie als basis van de interactie. 

A & C beschikt over een netwerk van specialisten op de gebieden onderwijs, opvoeding, arbeidsparticipatie en sociale activering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Designed by gstage.